Ratownictwo brzegowe

Ratownictwo brzegowe – część ratownictwa morskiego, zajmuje się udzielaniem pomocy jednostkom i ludziom w niebezpieczeństwie, znajdującym się blisko brzegu (w odległości kilkuset metrów). Użyteczne zwłaszcza tam, gdzie ze względu na odległość od bazy lub małą głębokość, nie mogą być użyte statki ratownicze.

Ćwiczenia RNLI w Kinghorn (Wielka Brytania)
Spodnie ratunkowe do ewakuacji ludzi z wysztrandowanego statku (wystawa w muzeum)

Pomoc udzielana jest przy użyciu łodzi ratowniczej, dostarczonej w pobliże miejsca katastrofy drogą lądową, samochodów-amfibii, lub przez założenie systemu lin, ułatwiającego ewakuację osób z wysztrandowanego statku.