Re-Horachte

N5G5N19
Re-Horachte w hieroglifach

Re-Horachte (Ra-Horachte, Ra-Horachty – egip. Ra [jako] Horus [Pan] Obydwu Horyzontów), bóstwo powstałe z połączenia Re i Horachte, Horachte co prawda początkowo było bóstwem solarnym istniejącym samodzielnie, później jednak zostało połączone z Re; był bogiem "słońca porannego"; z racji wątku Horusowego ukazywany był z głową sokoła.