Reakcja podwójnej wymiany

Reakcja podwójnej wymiany – rodzaj reakcji wymiany, w której biorą udział dwa różne związki chemiczne, pomiędzy którymi zachodzi wymiana części składowych[1]. Reakcję podwójnej wymiany opisuje równanie ogólne:

AB + CD ⇌ AD + CB

W chemii organicznej proces tego typu znany jest pod nazwą metateza.

Przykładowe reakcje podwójnej wymiany:

np. NaOH + HClNaCl + H2O
  • sól I + sól II ⇌ sól III + sól IV
np. AgNO3 + KClAgCl↓ + KNO3

Reakcje podwójnej wymiany są odwracalne, choć równowaga może być przesunięta silnie w jedną ze stron. W technologii chemicznej reakcje podwójnej wymiany należą do procesów typu konwersji[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Chodkowski (red.): Mały słownik chemiczny. Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.
  2. Encyklopedia techniki. Chemia. Warszawa: WNT, 1965.