Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.

Nie ma ogólnego schematu reakcji syntezy. Można zapisać jedynie schematy dla niektórych typów reakcji, np. reakcje gdzie z kilku substratów powstaje tylko jeden produkt:

aA + bB + cC + ... → AaBbCc...

gdzie:

A, B, C, ... - substraty
a, b, c, ... - współczynniki stechiometryczne
AaBbCc... - produkt

przykłady:

2 Mg + O2 → 2 MgO
2 Na + Cl2 → 2 NaCl
S + O2SO2
4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3
CO2 + H2OH2CO3

Jest reakcją odwrotną do reakcji analizy (rozkładu).

Zobacz też edytuj