Reaktor wodny wrzący

Reaktor wodny wrzący, w skrócie BWR (ang. boiling water reactor) – reaktor jądrowy moderowany i chłodzony wodą, cyrkulującą w jednym obiegu (w odróżnieniu od reaktora wodnego ciśnieniowego (PWR), który ma dwa obiegi wodne).

Reaktor wodny wrzący. 1 – rdzeń z prętami paliwowymi; 31 – pręty sterujące; 9 – osłona biologiczna; 30 – odprowadzenie pary; 29 – doprowadzenie wody; 10 – betonowa osłona bezpieczeństwa
Schemat elektrowni z reaktorem wodnym wrzącym

Lekka woda chłodząca reaktor pełni jednocześnie funkcje moderatora i czynnika przenoszącego ciepło, wytworzona w reaktorze para jest kierowana do turbiny.Uzupełniające źródłaEdytuj