Redukcja beta

Redukcja β to najważniejsze przekształcenie w rachunku lambda, odpowiadające aplikacji funkcji.

Relację -redukcji nazywamy najmniejszą relację taką, że:

  • Jeśli to, oraz

Najmniejszą zwrotną i przechodnią relację zawierającą oznacza się zaś najmniejszą zwrotną, przechodnią i symetryczną –

Zobacz teżEdytuj