Redukcja wolnopowietrzna

Redukcja wolnopowietrzna, lub redukcja Faye'a – redukcja stosowana w grawimetrii w celu zredukowania pomierzonej siły ciężkości w danym punkcie do powierzchni odniesienia (elipsoidy), bez uwzględnienia mas znajdujących się między punktem pomiaru a powierzchnią odniesienia.

Wyprowadzenie wzoru na redukcję dla ZiemiEdytuj

  • Na podstawie prawa powszechnego ciążenia:

 
 
R - promień Ziemi
M - masa Ziemi
k - stała grawitacji

 

  • Po rozłożeniu   w dwumian Newtona i pominięciu wyrazów wyższych rzędów:

 

Przyjmując:

g0 = 9,81 m/s2
R = 6 371 000 m

otrzymujemy  
gdzie δ1g jest wyrażone w metrach na sekundę kwadrat, a h w metrach.