Referat (łac. referre ‘odnosić: przedstawiać coś, referować’) – forma wypowiedzi, literacka lub literacko-naukowa, prezentująca dane zagadnienie. Wypowiedź pisemna przygotowana do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób[1]. Może poruszać różnorodną tematykę, jego głównym celem jest przekazanie wiedzy na jakiś temat; nie jest obowiązkowe zachowanie w nim całkowitego obiektywizmu - może zawierać krytyczne uwagi autora.

Osoba wygłaszająca referat to referent.

Charakterystyczne cechy referatuEdytuj

Uznaje się, że długość prezentacji referatu nie powinna przekraczać 15-20 minut, gdy przeznaczony jest do prezentacji oraz 10 stron A4 znormalizowanego wydruku, gdy się go publikuje w formie tekstowej, jednak w zależności od obszerności podejmowanego tematu, czas ten ulega wydłużeniu. Istotną kwestią jest zachowanie merytorycznego przekazu pracy. Referat ma charakter odtwórczy, a jego zadaniem jest zaprezentowanie w sposób logiczny i przemyślany pewnego obszaru tematycznego.

Osoba mówiąca w referacieEdytuj

Osobą mówiącą w referacie jest zawsze sam autor, względnie obiektywnie prezentujący daną kwestię, w oparciu na innych tekstach lub wypowiedziach. W związku z tym esej cechuje m.in. obiektywizm – referat opisuje konkretne zagadnienie lub zagadnienia. Autor przede wszystkim powinien skupić się na łatwym w odbiorze zaprezentowaniu tematu. Twórca może wyrazić swoją opinię, ale zwykle na zakończenie pracy - po jej podsumowaniu.

Styl referatuEdytuj

Referat powinien być napisany stylem naukowym, wysokim. Zachowuje logiczną kompozycję oraz zawiera terminologię naukową. Dopuszcza się stosowanie w nim cytatów oraz przypisów. W referacie dominuje funkcja poznawcza.

Budowa referatuEdytuj

WstępEdytuj

We wstępie zawiera się wprowadzenie do tematu, krótkie streszczenie tematu, ewentualnie uwagi ogólne.

RozwinięcieEdytuj

Główna część referatu, w której zawierają się wszystkie definicje, fakty, szczegółowe opracowanie zagadnienia - najlepiej jeśli poparte jest przykładami. Podaje się także informacje o wykorzystanym materiale, wskazanie literatur. Powinna być znacznie dłuższa od wstępu oraz zakończenia.

ZakończenieEdytuj

Podsumowanie referatu wraz z wyciągnięciem wniosków; dopuszczalny jest komentarz autora oraz ewentualne zagadnienie do dyskusji.

PrzypisyEdytuj

  1. Mirosław Jarosz, Słownik wyrazów obcych, ISBN 83-87977-08-X.

BibliografiaEdytuj

  • Mirosław Jarosz, Słownik wyrazów obcych, Irena Kamińska-Szmaj (red.), Wrocław: EUROPA, 2001, s. 66–67, ISBN 83-87977-08-X, OCLC 189427587.
  • Jerzy Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. ​ISBN 83-04-03544-8​.