Referenda w Polsce

Referenda w Polsce znane są od czasów PRL. Pierwsze przeprowadzono w 1946 roku. W okresie międzywojennym nie odbywały się powszechne głosowania. Odbyły się za to plebiscyty w kwestiach przynależności państwowej określonych terytoriów po I wojnie światowej.

3 x tak

Polska Rzeczpospolita LudowaEdytuj

Po II wojnie światowej w PRL odbyły się następujące referenda:

III RzeczpospolitaEdytuj

Referendum ogólnokrajoweEdytuj

Osobny artykuł: referendum ogólnokrajowe.

We współczesnej Polsce referendum zarządzane jest w sprawach dotyczących wszystkich obywateli przez Sejm lub przez prezydenta za zgodą senatu.

W okresie III RP odbyły się następujące referenda ogólnokrajowe:

Na 2005 było planowane kolejne referendum – tym razem w sprawie przyjęcia Konstytucji UE, ale w związku z odrzuceniem projektu traktatu w referendach we Francji i Holandii nie została podjęta decyzja o jego przeprowadzeniu.

Referendum lokalneEdytuj

Osobny artykuł: referendum lokalne.

W Polsce organizowane są także referenda lokalne w sprawach dotyczących tylko pewnych jednostek administracyjnych. Ich przedmiotem jest najczęściej odwołanie władz gminnych oraz ważne sprawy lokalne.