Reforma monetarna Kazimierza Wielkiego

Kazimierz III Wielki

Reforma monetarna Kazimierza Wielkiegoreforma monetarna przeprowadzona przez króla Polski Kazimierza III Wielkiego w 1338 roku.

Jako pierwszy władca polski Kazimierz III wprowadził monetę groszową (tzw. grosz krakowski). Brak własnych kopalń srebra wymusił ich produkcję z monet obcych, np. groszy praskich. Za czasów Kazimierza nastąpiło pogorszenie jakości monety, co także służyło doraźnemu zyskowi skarbu królewskiego. Aby utrzymać opłacalność produkcji bito półgrosze, do których dodawano odpowiedniej ilość miedzi (2 półgrosze zawierały mniej srebra niż 1 cały grosz). Półgrosz dzielił się na trzy trzeciaki lub 9 denarów.