Refraktometria

Refraktometria – metoda badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania[1]. Służą temu refraktometry, np. refraktometr Abbego.

PrzypisyEdytuj

  1. refraktometria, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-02-23].