Regiment (oznaka)

Ten artykuł dotyczy oznaki. Zobacz też: regiment (wojsko).

Regiment (łac. regimen – kierowanie; późnołac. regimentum – kierownictwo, przywództwo) – krótka, walcowata laska bez głowicy, będąca oznaką naczelnego dowódcy.

Regiment dowódcy ze zbiorów zbrojowni królewskiej w Sztokholmie

Często bardzo ozdobna, z obustronnym okuciem, o długości do 50 cm, służyła jako wyróżnienie stanowiska i podkreślenie godności głównodowodzącego. Pochodzenie jej wywodzone jest z tradycji rzymskich znaków wojskowych (parazonium, imperatorskie berło triumfatora). W wojskowości europejskiej stosowano ją przynajmniej od XIV wieku, użycie upowszechniło się w dalszych stuleciach. W niektórych krajach (np. Francja) w XVIII/XIX w. zastąpiła ją laska (buława) marszałkowska o identycznych cechach zewnętrznych, i w tej funkcji używana była jeszcze w XX wieku (m.in. przez H. Göringa).

W Polsce stosowana początkowo w wojskach cudzoziemskiego autoramentu jako znak dowódcy regimentu – pułkownika. Później używano jej (równolegle z buławą) z jako wyróżnik osoby głównodowodzącego, przysługujący królom (np. Janowi III Sobieskiemu) i hetmanom lub zastępującym ich regimentarzom.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj