Brdská oblast

obszar geomorfologiczny podprowincji Poberoun
(Przekierowano z Region Brdy)

Brdská oblastmakroregion w podprowincji Wyżyna Berounki, w obrębie Masywu Czeskiego, leżący w jego środkowo-zachodniej części, pod względem administracyjnym w zachodniej części kraju środkowoczeskiego.

Brdská oblast
Ilustracja
Widok z Radča ku północnemu wschodowi
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Wyżyna Berounki

Makroregion

Region Brdy

Mezoregion

Džbán, Równina Praska, Wyżyna Krzywoklatska, Pogórze Horzowickie, Grzbiet Brdy

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Kraj środkowoczeski

Położenie Regionu Brdy

Obejmuje środkowo-zachodnią część Czech. Jego powierzchnia wynosi ok. 3438 km².

Graniczy od zachodu ze Plzeňská pahorkatina, od północy i północnego wschodu z Płytą Środkowoczeską (czes. Středočeská tabule), a od południowego wschodu i południa z Wyżyną Środkowoczeską (czes. Středočeská pahorkatina).

Krajobraz jest zróżnicowany, od równin na północny zachód od Pragi, poprzez pogórza, po niewysokie góry. W rejonie Křivoklátu występują głęboko wcięte doliny rzeczne. Najwyższym wzniesieniem jest Tok (865 m n.p.m.) w Brdach.

Pod względem budowy geologicznej Region Brdy należy do Masywu Czeskiego, a występują tu proterozoiczne i staropaleozoiczne utwory barrandienu, z których najbardziej znane są wapienne utwory Krasu Czeskiego (czes. Český kras).

Na tym terenie znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu – CHKO Křivoklátsko i CHKO Český kras.

Większe miasta, to: Praga, Kladno, Příbram, Beroun, Hořovice i Slaný.

Leży w dorzeczu Wełtawy, dopływu Łaby oraz jej dopływu – Berounki. Odwadniają go Litavka i Loděnice – dopływy Berounki oraz Zákolanský potok, Rokytka oraz mniejsze dopływy Wełtawy.

Podział Edytuj

Region Brdy:

Galeria Edytuj