Region kościelny (łac. regio ecclesiastica) – terytorium obejmujące kilka prowincji kościelnych (metropolii) połączonych przez papieża na prośbę episkopatu, zwłaszcza w krajach o dużej liczbie diecezji. Regiony kościelne tworzy się, by rozwijać współpracę pomiędzy sąsiednimi metropoliami. Zebrania biskupów regionu nie mają jednak uprawnień konferencji episkopatu.

"Jeśli się to okaże pożyteczne, zwłaszcza w krajach posiadających większą liczbę Kościołów partykularnych, Stolica Święta może, na wniosek Konferencji Episkopatu, łączyć sąsiednie prowincje kościelne w regiony kościelne."

Kodeks prawa kanonicznego, kan. 433, § 1.

Regiony kościelne we Włoszech

edytuj

Od 8 grudnia 1976 r. we Włoszech jest 16 regionów kościelnych:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. region kościelny Abruzja-Molise
 2. region kościelny Basilicata
 3. region kościelny Kalabria
 4. region kościelny Kampania
 5. region kościelny Emilia-Romania
 6. region kościelny Lacjum
 7. region kościelny Liguria
 8. region kościelny Lombardia
 9. region kościelny Marche
 10. region kościelny Piemont
 11. region kościelny Apulia
 12. region kościelny Sardynia
 13. region kościelny Sycylia
 14. region kościelny Toskania
 15. region kościelny Triveneto
 16. region kościelny Umbria

Regiony kościelne w Brazylii

edytuj
 
Regiony kościelne w Brazylii.

Zobacz też

edytuj