Region kościelny Emilia-Romania

Region kościelny Emilia-Romania – jeden z szesnastu regionów kościelnych, na które dzieli się Kościół katolicki we Włoszech. Obejmuje swym zasięgiem świecki region Emilia-Romania oraz niewielkie obszary sąsiednich regionów i San Marino.

Podział

edytuj

Dane statystyczne

edytuj

Powierzchnia w km²: 25.132
Liczba mieszkańców: 4.342.890
Liczba parafii: 2.691
Liczba księży diecezjalnych: 2.258
Liczba księży zakonnych: 704
Liczba diakonów stałych: 482

Konferencja Episkopatu Emilii-Romanii

edytuj

Bibliografia

edytuj