Region kościelny Piemont

Region kościelny Piemont – jeden z szesnastu regionów kościelnych, na które dzieli się Kościół katolicki we Włoszech. Obejmuje swym zasięgiem świeckie regiony Piemont i Dolina Aosty.

Podział

edytuj

Dane statystyczne

edytuj

Powierzchnia w km²: 29 516
Liczba mieszkańców: 4 556 579
Liczba parafii: 2249
Liczba księży diecezjalnych: 2212
Liczba księży zakonnych: 1043
Liczba diakonów stałych: 324

Konferencja Episkopatu Piemontu

edytuj

Bibliografia

edytuj