Regionalizacja fizycznogeograficzna Niemiec

Pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Niemcy zalicza się do Europy Zachodniej. Terytorium Niemiec obejmuje fragmenty trzech wielkich jednostek fizycznogeograficznych tej części Europy, mających tu układ równoleżnikowych pasm:

  • Niż Środkowoeuropejski
  • środkowoeuropejskie wyżyny i kotliny orogenezy hercyńskiej (Średniogórze Niemieckie, Masyw Czeski i Wyżyny Polskie)
  • Alpy i Przedgórze Alp

Uwaga: stosowana powszechnie w Polsce regionalizacja fizycznogeograficzna w kilku aspektach znacząco różni się od tej stosowanej w Niemczech. Należy to mieć na uwadze przyrównując regiony w nomenklaturze polskiej i niemieckiej.

Regionalizacja fizycznogeograficzna Niemiec w systemie dziesiętnymEdytuj

3 Pozaalpejska Europa ŚrodkowaEdytuj

31 Niż Środkowoeuropejski (Norddeutsches Tiefland)Edytuj

32 Średniogórze Niemieckie (Mittelgebirgsschwelle i Südwestdeutsches Schichtstufenland)Edytuj

33 Masyw Czeski (Böhmisches Massiv)Edytuj

35 Francuskie Masywy i KotlinyEdytuj

4 Region alpejskiEdytuj

43 Alpy (Alpen)Edytuj

42 Północne Przedgórze Alp (Alpenvorland)Edytuj

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Kondracki: Fizycznogeograficzna regionalizacja Niemiec i terenów przyległych w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny” tom LXIX z. 102, 1997, s. 141–147
  • Wojciech Walczak: Niemiecka Republika Demokratyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970
  • Stanisława Zajchowska, Bohdan Gruchman: Niemiecka Republika Federalna i Niemiecka Republika Demokratyczna w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Wojciech Walczak: Republika Federalna Niemiec, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • B.F. Dobrynin: Geografia Fizyczna Europy Zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954

Linki zewnętrzneEdytuj