Regionalizacja fizycznogeograficzna Ukrainy

Zgodnie z uniwersalną dziesiętną regionalizacją fizycznogeograficzną Europy według FID terytorium dzisiejszej Ukrainy niemal w całości leży na Niżu Wschodnioeuropejskim, należącym do Europy Wschodniej. Poza tym do Ukrainy należą tylko niewielkie skrawki Europy Środkowej - wschodni kraniec Roztocza, niewielki wycinek łuku Karpat (Ukraińskie Karpaty) i skrajny północno-wschodni fragment Kotliny Panońskiej - Nizina Zakarpacka.

3 Pozaalpejska Europa ŚrodkowaEdytuj

34 Wyżyny PolskieEdytuj

343 Wyżyna Lubelsko-Lwowska
343.2 Roztocze
343.23 Roztocze Wschodnie

5 Region karpackiEdytuj

52 Karpaty WschodnieEdytuj

522, 524-526 Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
521 Podkarpacie Wschodnie
521.1 Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański
521.11 Płaskowyż Chyrowski
522 Beskidy Wschodnie
522.1 Beskidy Lesiste
522.11 Góry Sanocko-Turczańskie
522.12 Bieszczady Zachodnie
522.13 Bieszczady Wschodnie (ukr. Skoliwśki Beskydy)
522.14 Beskidy Brzeżne (ukr. Werchnio-Dnistrowśki Beskydy)
522.15 Gorgany
522.16 Beskidy Pokucko-Bukowińskie
522.2 Beskidy Połonińskie (ukr. Połonynśkyj chrebet)
522.21 Połonina Równa (ukr. Połonyna Riwna)
522.22 Połonina Borżawa
522.23 Połonina Czerwona (ukr. Krasna Połonyna)
522.24 Świdowiec (ukr. Swydoweć)
522.25 Czarnohora (ukr. Czornohora)
522.26 Połoniny Hryniawskie (ukr. Hryniawśki Hory)
523 Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
523.5 Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński (słow. Vihorlatsko-gutínska oblasť, ukr. Wułkanicznyj chrebet)
523.51 Wyhorlat (słow. Vihorlatské vrchy)
523.52 Makowica (ukr. Makowycia)
523.53 Bużora
523.54 Tupy

55 Kotlina PanońskaEdytuj

554 Wielka Nizina Węgierska
554.9 Nizina Zakarpacka

7 Kaukaz i KrymEdytuj

71 Półwysep KrymskiEdytuj

711 Nizina Północnokrymska
712 Góry Krymskie

8 Niż WschodnioeuropejskiEdytuj

84 Niż Wschodniobałtycko-BiałoruskiEdytuj

845 Polesie
845.1-2 Polesie Zachodnie
845.11 Zaklęsłość Łomaska
845.12 Równina Kodeńska
845.13 Równina Parczewska
845.14 Zaklęsłość Sosnowicka
845.15 Garb Włodawski
845.16 Równina Łęczyńsko-Włodawska
845.17 Polesie Brzeskie
845.21 Polesie Prypeckie
845.3 Polesie Wschodnie (Polesie Homelskie)
845.31 Obniżenie Dorohuskie
845.32 Pagóry Chełmskie
845.33 Obniżenie Dubieńskie
845.4 Polesie Wołyńskie
845.5 Polesie Żytomierskie
845.6 Polesie Kijowskie
845.7 Polesie Czernihowskie
845.8 Polesie Nowogrodzko-Siewierskie

85 Wyżyny UkraińskieEdytuj

851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska
851.1 Wyżyna Wołyńska
851.11 Grzęda Horodelska
851.12 Kotlina Hrubieszowska
851.13 Grzęda Sokalska
851.2 Małe Polesie (Kotlina Pobuża)
851.21 Równina Bełska
851.3 Podole Północne
851.4 Podole Zachodnie
851.5 Opole i Gołogóry
851.5* Opole
851.5* Gołogóry
851.6 Podole Wschodnie
852 Wyżyna Naddnieprzańska
853 Nizina Zadnieprzańska
854 Wyżyna Środkoworosyjska
855 Nizina Ocko-Dońska

86 Strefa stepowaEdytuj

861 Nizina Czarnomorska
862 Wyżyna Nadazowska
863 Wyżyna Doniecka
864 Nizina Dolnego Donu

BibliografiaEdytuj

  • Borys Dobrynin Geografia fizyczna ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
  • Mieczysław Hess, Bogumił Rychłowski Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, "Przegląd Geograficzny" tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539-547
  • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVII, z. 3-4, 1995, str. 349-354
  • Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka, Wydawnictwo Akademickie "Dialog", Warszawa 2003, ​ISBN 83-88938-60-6