Regionalny zarząd gospodarki wodnej

Regionalny zarząd gospodarki wodnej – polska jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, realizująca zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełniąca funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalne zarządy gospodarki wodnej działały w latach 2001-2017 na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku[1], rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych[2] oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska Zarządzeniem nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 roku. 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.[3]. W momencie wejścia w życie ustawy utworzono centralną instytucję zarządzającą krajową gospodarką wodną – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w których regionalne zarządy gospodarki wodnej weszły w ich skład stając się ich jednostkami organizacyjnymi obok Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej[3].

Zarządy regionalne gospodarki wodnej edytuj

W Polsce w latach 1973-2017 istniało 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej:

Po wejściu w życie nowelizacji Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017 roku oraz po wydaniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie[4] istnieje 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.
 2. Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878, ze zm.
 3. a b Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2506)