Regiony Japonii

nieoficjalna jednostka podziału geograficznego Japonii

Regiony Japonii – nieoficjalne jednostki podziału geograficznego Japonii. Według niego istnieje 8 regionów. Ten nieformalny podział stosują m.in. wydawcy map i opracowań geograficznych, redagujący prognozy pogody oraz przedsiębiorstwa i instytucje, umieszczając je w swoich nazwach własnych: Kinki Nippon Railway, Chūgoku Bank, Tohoku University itp. W Japonii istnieje również podział na osiem sądów wyższych, jednak ich jurysdykcja nie pokrywa się z regionami Japonii.

Regiony Japonii

     Hokkaido

     Tōhoku

     Kantō

     Chūbu

     Kinki

     Chūgoku

     Sikoku

     Kiusiu

Wymieniając od północy, tradycyjnymi, geograficznymi regionami Japonii są:

Hokuriku (północno-zachodnie Chūbu)
Kōshin’etsu (północno-wschodnie Chūbu, największe miasto Nagano)
Tōkai (południowe Chūbu, największe miasta Nagoja, Hamamatsu i Shizuoka)
Chūkyō (południowo-zachodnia część Chūbu, największe miasta Nagoja, Gifu i Yokkaichi)
San’in (północna część Chūgoku obejmująca prefektury Shimane, Tottori oraz północną część Yamaguchi)
San’yō (południowa część Chūgoku, obejmuje prefektury Okayama, Hiroszima oraz południową część Yamaguchi)
Wyspy Riukiu razem z Okinawą.

Formalnie Japonia jest podzielona na 47 prefektur. Jedna z nich, największa, obejmująca całą wyspę Hokkaido, jest podzielona na 14 podprefektur.

Zobacz teżEdytuj