Reguła Nepera

Reguła Neperatwierdzenie Johna Napiera z trygonometrii sferycznej.

Koło Nepera odpowiadające trójkątowi sferycznemu prostokątnemu (kreska nad literą oznacza dopełnienie kąta do )

TwierdzenieEdytuj

Jeśli rozmieści się pięć elementów trójkąta sferycznego prostokątnego na kole (pomijając kąt prosty) w takiej kolejności, w jakiej występują w trójkącie i zastąpi się przy tym przyprostokątne ich dopełnieniami do   to:

  • Cosinus każdego z elementów jest równy iloczynowi cotangensów dwóch przylegających do niego elementów.
  • Cosinus każdego z elementów jest równy iloczynowi sinusów dwóch nie przylegających do niego elementów.

BibliografiaEdytuj