Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) – podjęta w dniu 20 lipca 1992 r. przez Sejm I kadencji uchwała regulująca organizację wewnętrzną Sejmu, jego porządek prac, tryb powoływania i działalności organów sejmowych oraz sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach. Zasadniczą rolę regulaminu Sejmu określa art. 112 Konstytucji.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa potoczna Regulamin Sejmu
Data wydania 30 lipca 1992
Miejsce publikacji  Polska, M.P. z 1992 r. nr 26, poz. 185
Tekst jednolity M.P. z 2019 r. poz. 1028
Data wejścia w życie 28 sierpnia 1992
Rodzaj aktu uchwała
Przedmiot regulacji zasady pracy Sejmu RP
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez M.P. z 2020 r. poz. 476
Wejście w życie ostatniej zmiany 28 maja 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

StrukturaEdytuj

Regulamin Sejmu ujęty został w następującą strukturę:

  • Dział I. Przepisy Ogólne
  • Dział II. Postępowanie w Sejmie
  • Dział III. Posiedzenia Sejmu
  • Dział IIIA. Posiedzenia Sejmu, komisji i podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość[1]
  • Dział IV. Kancelaria Sejmu
  • Dział IVa. Dostęp do informacji publicznej
  • Dział V. Przepisy szczególne i końcowe.

Do Regulaminu dołączony jest załącznik[2] regulujący przedmiotowy zakres działań komisji sejmowych.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Uchwała Sejmu RP z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – traci moc z dniem 30 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 327).
  2. Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1028, ze zm.).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj