Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin Senatu RP (Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu) – uchwała regulująca organizację wewnętrzną Senatu, porządek prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach oraz tryb udzielania obywatelom informacji. Zasadniczą rolę regulaminu Senatu określa art. 112 w zw. z art. 124 Konstytucji.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Tytuł poprzedni

Tymczasowy regulamin Senatu

Nazwa potoczna

Regulamin Senatu

Państwo

 Polska

Data wydania

23 listopada 1990

Miejsce publikacji

M.P. z 1991 r. nr 2, poz. 11

Tekst jednolity

M.P. z 2024 r. poz. 10

Data wejścia w życie

23 listopada 1990

Rodzaj aktu

uchwała

Przedmiot regulacji

zasady pracy Senatu RP

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

M.P. z 2024 r. poz. 354

Wejście w życie ostatniej zmiany

9 maja 2024

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Struktura edytuj

Regulamin Senatu ujęty został w następującą strukturę:

 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Dział II. Organy Senatu
 • Dział III. Obowiązki i prawa senatorów
 • Dział IV. Pierwsze posiedzenie Senatu
 • Dział V. Funkcjonowanie Senatu
 • Dział VI. Komisje i ich członkowie
 • Dział VII. Postępowanie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm
 • Dział VIa. Udział w posiedzeniach Senatu i komisji senackich w sposób zdalny[1]
 • Dział VIII. Postępowanie w sprawie ustawy budżetowej
 • Dział VIIIa. Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Dział IX. Postępowanie w sprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu i innych uchwał
 • Dział IXa. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
 • Dział IXb. Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych
 • Dział X. Postępowanie w sprawie referendum
 • Dział Xa. Rozpatrywanie petycji
 • Dział XI. Wybór oraz wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie organów państwowych
 • Dział XII. Kancelaria Senatu
 • Dział XIII. Przepisy końcowe.

Do regulaminu dołączony jest załącznik regulujący przedmiotowy zakres działań komisji senackich[2].

Przypisy edytuj

 1. Uchwała Senatu RP z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. z 2020 r. poz. 500) i uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. z 2020 r. poz. 1129).
 2. Załącznik do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj