Regulator rynku

Regulator rynku – instytucja powołana przez państwo do sprawowania nadzoru nad określonym rynkiem.

Regulatorzy rynku w PolsceEdytuj

W obowiązującym prawodawstwie w Polsce regulatorami poszczególnych rynków są:

Kompetencje nadzorcze mogą przysługiwać całemu urzędowi lub kierownikowi urzędu.