Reichsbank

Reichsbank – były bank centralny Rzeszy. Rozpoczął działalność 1 stycznia 1876, krótko po zjednoczeniu Niemiec i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego. Bank powstał na miejsce Centralnego Banku Prus. Pierwszym prezesem Reichsbanku był Hermann von Dechend.

Reichsbank
Ilustracja
Banknot 100 marek 1908
Data założenia

1 stycznia 1876

Data likwidacji

1945

Państwo

Cesarstwo Niemieckie

Banknot 10 000 000 000 000 marek: hiperinflacja, 1924
Banknot 5 reichsmarek 1942

Przed zjednoczeniem Niemiec w 1871 roku istniało 31 centralnych banków emisyjnych (w suwerennych krajach Związku Niemieckiego, 1867-70 Związku Północnoniemieckiego), a każdy z nich emitował własną walutę. W 1870 roku ustanowiono prawo, które mówiło o przyszłym głównym banku, a w roku 1874 do Reichstagu weszła ustawa o nowym prawie bankowym, została przyjęta po kilku poprawkach w roku 1875. Mimo to 4 spośród dawnych walut istniały aż do roku 1914.

Aż do końca I wojny światowej Reichsbank emitował silną walutę – markę, jednak po klęsce Niemiec w wojnie na skutek bardzo trudnej sytuacji gospodarczej kraju (obsługa obligacji długu zaciągniętego przez państwo w czasie wojny, ekonomiczne postanowienia traktatu wersalskiego) waluta zaczęła słabnąć. Najniższą wartość osiągnęła na przełomie lat 1923/1924 w czasie tzw. hiperinflacji, nasilonej po okupacji Zagłębia Ruhry przez wojska francuskie i belgijskie w styczniu 1923 (co miało wymusić spłatę przez Republikę Weimarską reparacji wojennych).

Po reformie walutowej od 30 sierpnia 1924 Reichsbank zaczął emitować nową walutę – Reichsmark, która istniała równolegle do wprowadzonej w listopadzie 1923 Rentenmark emitowanej przez Deutsche Rentenbank. Reichsmarka istniała do czasu reformy walutowej Ludwiga Erharda przeprowadzonej 20 czerwca 1948 w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, gdy została zastąpiona przez Deutsche Mark.

Reichsbank został zlikwidowany w 1945 r. w wyniku ustaleń konferencji poczdamskiej[1]. W zachodnich strefach okupacyjnych (później RFN) w jego miejsce powołany został w 1948 r. Bank Krajów Niemieckich (Bank Deutscher Länder), przekształcony w 1957 r. w Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank)[2], a w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, później NRDDeutsche Notenbank (od 1968 Staatsbank der DDR), emitujący markę NRD.

Prezesi ReichsbankuEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Reichsbank, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-09-11].
  2. Niemiecki Bank Federalny, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-09-11].