Rejent Milczek

postać z "Zemsty" Aleksandra Fredry

Rejent Milczek – postać literacka występująca w komedii Aleksandra Fredry pt. Zemsta, antagonista Cześnika.

Właściciel zamku w Odrzykoniu. Wdowiec, samotnie wychowuje syna, Wacława. Skryty, małomówny, zawzięty i sprytny. Udaje pobożnego, poprzez częste powtarzanie kwestii: Niech się dzieje wola Nieba, Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Człowiek ten jest również przewrotny, okrutny i surowy. Nie liczy się ze zdaniem innych, oraz jest bardzo łasy na pieniądze. Szczupły, drobny, lekko się garbi, składa ręce na znak pokory.

Pierwowzorem postaci Rejenta był kasztelan połaniecki Jan Skotnicki.

W filmowej ekranizacji „Zemsty” z 2002 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy, w rolę Rejenta wcielił się Andrzej Seweryn; wcześniej, w 1956, w „Zemście” w reżyserii Antoniego Bohdziewicza rolę tę zagrał Jacek Woszczerowicz.