Rekwizycja (z łac. requisitio 'badanie' od requirere 'potrzebować, szukać, pytać o coś')[1] – termin prawniczy oznaczający:

  • zajęcie środków żywności lub innych przedmiotów lub nakładanie świadczeń w naturze, zwykle na potrzeby wojska, za odszkodowaniem;
  • wezwanie skierowane przez organ władzy lub administracji do innego organu z żądaniem udzielenia pomocy lub poparcia;
  • zwrócenie się jednego sądu do innego o wykonanie określonych czynności sądowych.

Rekwizycję w znaczeniu pierwszym należy odróżnić od sekwestru w znaczeniu pierwszym (gdzie brak rozstrzygnięcia o własności) i konfiskaty (gdzie brak odszkodowania).

Przykłady rekwizycji w znaczeniu pierwszym:

Rekwizycje wojenne na terytorium okupowanym regulują art. 52 – 54 regulaminu wojny z 1907 oraz postanowienia konwencji genewskiej z 1949 roku o ochronie osób cywilnych[2].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Mała encyklopedia wojskowa. R-Ż. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.