Relacja pełna

Relacja pełna (całkowita, totalna) – relacja obejmująca wszystkie elementy zbioru, na którym jest rozpatrywana. Relacja binarna na zbiorze jest relacją pełną, jeśli każde dwa (niekoniecznie różne) elementy zbioru są w tej relacji.

Należy zauważyć, że nazewnictwo dla relacji tego typu nie jest powszechnie ustalone, ponieważ relacje te są w zasadzie nieciekawe dla matematyków. Określenie relacja totalna jest używane bardzo rzadko, ponieważ może ono być mylone z angielską nazwą total relation dla relacji spójnej.

DefinicjaEdytuj

Niech   będą dowolnymi zbiorami oraz   Relację n-argumentową   nazywa się pełną, jeżeli  

Oznacza to, że dla każdych   elementów   zachodzi   czyli są one ze sobą w relacji  

WłasnościEdytuj

Zobacz teżEdytuj