Relacja przeciwsymetryczna

relacja, która nigdy nie jest wzajemna

Relacja przeciwsymetryczna, relacja asymetrycznarelacja, która jeżeli zachodzi dla pary to nie zachodzi dla pary [1].

Relację dwuczłonową nazywa się przeciwsymetryczną, gdy:

Przykłady edytuj

W matematyce:

Poza matematyką:

Relacje, które nie są ani symetryczne, ani przeciwsymetryczne lub antysymetryczne:

  • Bycie bratem – nie jest symetryczna dla rodzeństwa różnej płci, ale może być symetryczna dla dwóch braci. Jednocześnie symetria może zachodzić dla dwóch różnych osób.

Przypisy edytuj

  1. relacja asymetryczna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-12].