Religia Frygijczyków

Religia Frygijczykówpoliteistyczna, znana głównie ze źródeł greckich.

Naczelne miejsce zajmowała w niej Kybele – bogini płodności, urodzaju, matka bogów i ludzi, zwana „Wielką Macierzą Bogów” lub Agdistis (dosł. „skalna”). Wyobrażano ją sobie jako siedzącą na tronie kobietę w koronie ze zbóż lub stojącą na rydwanie zaprzężonym w dwa lwy. Jej kult miał charakter orgiastyczny; kapłani zwani korybantami dokonywali na sobie samokastracji podczas oszałamiającego tańca. Grecy utożsamiali ją z Reą (żoną tytana Kronosa), Demeter, a od epoki hellenistycznej – z Artemidą lub Afrodytą.

Jej partner Attys – bóg odradzającej się przyrody, utożsamiany był z Adonisem. Czczono też Sabazjosa utożsamianego z Dionizosem, Bagajosa (z Zeusem) i boga księżyca Mena.

BibliografiaEdytuj

  • Maciej Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii, Warszawa 1976, 1987.
  • Maciej Popko, Religie starożytnej Anatolii, Warszawa 1980.
  • Maciej Popko, Wierzenia ludów starożytnej Azji Mniejszej, Warszawa 1989.
  • Maciej Popko, Ludy i języki starożytnej Anatolii, Warszawa 1999.