Główną, tradycyjnie praktykowaną religią na Łotwie jest chrześcijaństwo. Najliczniej praktykowanym wyznaniem chrześcijańskim wśród etnicznych Łotyszy, z powodu silnych historycznych związków z krajami skandynawskimi i północnymi Niemcami, jest luteranizm. We wschodniej Łotwie, głównie ze względu na polskie wpływy, najbardziej rozpowszechniony jest katolicyzm. Trzecim co do wielkości kościołem chrześcijańskim na Łotwie, z przeważającą większością członków będących sowieckimi imigrantami rosyjskojęzycznymi oraz ich potomkami, jest Łotewski Kościół Prawosławny. Duża część Łotyszy nie wyznaje żadnej religii.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pew Research Center w 2010 roku: 20,1% mieszkańców Łotwy identyfikuje się z protestantyzmem. Następnie 19,1% wyznaje katolicyzm, 16,5% wyznaje prawosławie. 43,8% nie są związani z żadną religią i 0,5% wyznaje inne religie[1][2].

Według najnowszego sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Łotwy na pytania w sprawie wiary były następujące[3]:

  • 38% – "Wierzę w istnienie Boga",
  • 48% – "Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej",
  • 11% – "Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej".
  •   3% – "Nie wiem"

Liczebność wyznań (dane statystyczne)Edytuj

Liczba wyznawców poszczególnych denominacji na Łotwie według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku przedstawia się następująco[4]:

Religie/Kościoły Liczba wiernych Procent ludności
Luteranie 708 773 34,28%
Katolicy 500 000 24,2%
Prawosławni 370 000 17,9%
Staroobrzędowcy 34 517 1,67%
Baptyści 6930 0,34%
Chrześcijanie ewangeliczni (2) 4642 0,22%
Adwentyści Dnia Siódmego 4046 0,2%
Zielonoświątkowcy 3268 0,16%
New Generation Church 3020 0,15%
Świadkowie Jehowy (2019)[5]) 2188 0,1%
Kościół Nowoapostolski 1268 0,06%
Mormoni 852 0,04%
Metodyści 751 0,04%
Dievturība 663 0,03%
Luteranie augsburscy 581 0,03%
Armia Zbawienia 464 0,02%
Żydzi 416 0,02%
Muzułmanie 319 0,015%
Niemieccy luteranie 308 0,015%

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj