Religia we Wrocławiu

Religia we Wrocławiu

Archikatedra Wrocławska

Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę.

Najwięcej wiernych ma obecnie Kościół rzymskokatolicki mający w swych rękach również najwięcej świątyń.

Pozostałością po tworzących niegdyś większość mieszkańców niemieckich protestantach jest do dziś mała niemieckojęzyczna wspólnota ewangelicko-augsburska. Jednocześnie istnieje polska parafia luterańska oraz ewangelicko-reformowana. Na terenie miasta działa również kilkanaście protestanckich wspólnot o charakterze ewangelikalnym – do tej grupy należą między innymi wrocławskie zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan czy Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

Swą greckokatolicką wiarę w obrządku ukraińsko-bizantyjskim mogą również bez przeszkód wyznawać Ukraińcy, którzy do miasta zostali przesiedleni ze wschodniej Polski w ramach tzw. akcji „Wisła”. Tuż po wojnie, jako skutek przesiedleń mniejszości narodowych ze wschodnich terenów kraju, powstały tu również dwie wspólnoty prawosławne. Obecnie na terenie miasta działają 3 parafie PAKP; są one odwiedzane głównie przez Polaków, Greków, Bułgarów, Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Na życie religijne dolnośląskiej stolicy wpływ ma także dziewiętnastowieczna emigracja Polaków do Ameryki. Niektórzy z polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych założyli tam Polski Narodowy Kościół Katolicki, który w okresie międzywojennym utworzył swój odpowiednik w Polsce.

Działalność kaznodziejską prowadzą we Wrocławiu również Świadkowie Jehowy należący do 23 zborów. Spotykają się w 3 obiektach: kompleks 4 Sal Królestwa na ul. Reymonta, oraz Sale na ul. Ołtaszyńskiej i ul. Czernickiej. Zebrania odbywają się w języku polskim, polskim migowym, angielskim, arabskim, bułgarskim, chińskim, hiszpańskim, rosyjskim i ukraińskim[1].

Wrocław jest również siedzibą rodzimowierczych: związku wyznaniowego Rodzima Wiara[2] oraz Wspólnoty Rodzimowierców „Watra”[3]. Oprócz tego działa tu jedna z największych grup buddyjskich w Polsce, stworzony został również Projekt Dharma mający na celu zebranie w jednym miejscu informacji o buddyjskich grupach i ośrodkach. Miasto jest także największym w Polsce skupiskiem Karaimów. Tutaj mieszkał ostatni polski hazzan Rafał Abkowicz oraz funkcjonowała jedyna w historii powojennej Polski kienesa.

ChrześcijaństwoEdytuj

KatolicyzmEdytuj

Wybrane obiekty sakralne:

CmentarzeEdytuj

PrawosławieEdytuj

Obiekty sakralne:

ProtestantyzmEdytuj

Świadkowie JehowyEdytuj

Ponad 3500 głosicieli Świadków Jehowy należy do 24 zborów (w tym zbory: angielskojęzyczny, języka migowego, ukraińskojęzyczny i rosyjskojęzyczny oraz grupa arabskojęzyczna, bułgarskojęzyczna, chińskojęzyczna oraz hiszpańskojęzyczna)[5], korzystających z 3 obiektów: kompleksu 4 Sal Królestwa na ul. Reymonta 8b oraz Sal na ul. Ołtaszyńskiej 1 i ul. Kiełczowskiej 30B. Działalność na terenie miasta rozpoczęli na początku XX wieku niemieccy Badacze Pisma Świętego. W 1919 roku we Wrocławiu było 19 wyznawców. W 1933 roku w mieście zorganizowano konwencję Świadków Jehowy. W czasach nazizmu wielu tutejszych niemieckich Świadków Jehowy w związku z wyznawaną religią trafiło do więzień i obozów koncentracyjnych. Po II wojnie światowej we Wrocławiu powstawały nowe zbory. W latach 80. XX wieku zaczęto tu organizować zgromadzenia w halach i na stadionach. W roku 1985 we Wrocławiu odbył się kongres międzynarodowy pod hasłem „Lud zachowujący prawość”. Wkrótce potem powstał kompleks Sal Królestwa na ul. Reymonta. W czasie powodzi w 1997 roku zorganizowano pomoc humanitarną ,głównie dla poszkodowanych przez nią współwyznawców. Wrocławscy Świadkowie Jehowy korzystają także z Sali Zgromadzeń w Skarbimierzu pod Brzegiem. Kongresy regionalne we Wrocławiu odbywają się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu (w 2012 i 2018 roku)[6], a w poprzednich latach w Hali „Orbita” (2016–2017) i w Hali Stulecia (2014–2015).

InneEdytuj

Rodzimowierstwo słowiańskieEdytuj

JudaizmEdytuj

SynagogiEdytuj

Osobny artykuł: Synagogi we Wrocławiu.

Czynne:

Wybrane nieczynne bądź nieistniejące:

CmentarzeEdytuj

BuddyzmEdytuj

BonEdytuj

WadżrajanaEdytuj

ZenEdytuj

HinduizmEdytuj

IslamEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-11].
  2. Skan decyzji o Rejestracji Zrzeszenia Rodzimej Wiary
  3. Impudencja. Watra. „Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 1(16)/2016, s. 10. Witt Wilczyński. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072. 
  4. Do 1997 kościół św. Bartłomieja, znajdujący się w podziemiach kościoła św. Krzyża, był greckokatolicki.
  5. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-08-30].
  6. Kongres Świadków Jehowy we Wrocławiu. Tysiące wiernych na stadionie, mmwrocław.pl

Linki zewnętrzneEdytuj