Religia we Wrocławiu

Religia we Wrocławiu

Archikatedra Wrocławska

Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę.

Najwięcej wiernych ma obecnie Kościół rzymskokatolicki mający w swych rękach również najwięcej świątyń.

Pozostałością po tworzących niegdyś większość mieszkańców niemieckich protestantach jest do dziś niemieckojęzyczny zbór przy luterańskiej parafii św. Krzysztofa. Jednocześnie istnieją polskojęzyczne zbory luterańskie oraz społeczność ewangelicko-reformowana. Na terenie miasta działa również kilkanaście protestanckich wspólnot o charakterze ewangelikalnym – do tej grupy należą między innymi wrocławskie zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan czy Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

Swą greckokatolicką wiarę w obrządku ukraińsko-bizantyjskim mogą również bez przeszkód wyznawać Ukraińcy, którzy do miasta zostali przesiedleni ze wschodniej Polski w ramach tzw. akcji „Wisła”. Tuż po wojnie, jako skutek przesiedleń mniejszości narodowych ze wschodnich terenów kraju, powstały tu również dwie wspólnoty prawosławne. Obecnie na terenie miasta działają 3 parafie PAKP; są one odwiedzane głównie przez Polaków, Greków, Bułgarów, Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Na życie religijne dolnośląskiej stolicy wpływ ma także dziewiętnastowieczna emigracja Polaków do Ameryki. Niektórzy z polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych założyli tam Polski Narodowy Kościół Katolicki, który w okresie międzywojennym utworzył swój odpowiednik w Polsce.

Działalność kaznodziejską prowadzą we Wrocławiu również Świadkowie Jehowy należący do 23 zborów. Spotykają się w 3 obiektach: kompleks 4 Sal Królestwa na ul. Reymonta, oraz Sale na ul. Ołtaszyńskiej i ul. Czernickiej. Zebrania odbywają się w języku polskim, polskim migowym, angielskim, arabskim, bułgarskim, chińskim, hiszpańskim, rosyjskim i ukraińskim[1].

Wrocław jest również siedzibą rodzimowierczych: związku wyznaniowego Rodzima Wiara[2] oraz Wspólnoty Rodzimowierców „Watra”[3]. Oprócz tego działa tu jedna z największych grup buddyjskich w Polsce, stworzony został również Projekt Dharma mający na celu zebranie w jednym miejscu informacji o buddyjskich grupach i ośrodkach. Miasto jest także największym w Polsce skupiskiem Karaimów. Tutaj mieszkał ostatni polski hazzan Rafał Abkowicz oraz funkcjonowała jedyna w historii powojennej Polski kienesa.

ChrześcijaństwoEdytuj

KatolicyzmEdytuj

Wybrane obiekty sakralne:

CmentarzeEdytuj

PrawosławieEdytuj

Obiekty sakralne:

ProtestantyzmEdytuj

Świadkowie JehowyEdytuj

Ponad 3500 głosicieli Świadków Jehowy należy do 24 zborów (w tym zbory: angielskojęzyczny, języka migowego, ukraińskojęzyczny i rosyjskojęzyczny oraz grupa arabskojęzyczna, bułgarskojęzyczna, chińskojęzyczna oraz hiszpańskojęzyczna)[5], korzystających z 3 obiektów: kompleksu 4 Sal Królestwa na ul. Reymonta 8b oraz Sal na ul. Ołtaszyńskiej 1 i ul. Kiełczowskiej 30B. Działalność na terenie miasta rozpoczęli na początku XX wieku niemieccy Badacze Pisma Świętego. W 1919 roku we Wrocławiu było 19 wyznawców. W 1933 roku w mieście zorganizowano konwencję Świadków Jehowy. W czasach nazizmu wielu tutejszych niemieckich Świadków Jehowy w związku z wyznawaną religią trafiło do więzień i obozów koncentracyjnych. Po II wojnie światowej we Wrocławiu powstawały nowe zbory. W latach 80. XX wieku zaczęto tu organizować zgromadzenia w halach i na stadionach. W roku 1985 we Wrocławiu odbył się kongres międzynarodowy pod hasłem „Lud zachowujący prawość”. Wkrótce potem powstał kompleks Sal Królestwa na ul. Reymonta. W czasie powodzi w 1997 roku zorganizowano pomoc humanitarną ,głównie dla poszkodowanych przez nią współwyznawców. Wrocławscy Świadkowie Jehowy korzystają także z Sali Zgromadzeń w Skarbimierzu pod Brzegiem. Kongresy regionalne we Wrocławiu odbywają się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu (w 2012 i 2018 roku)[6], a w poprzednich latach w Hali „Orbita” (2016–2017) i w Hali Stulecia (2014–2015).

InneEdytuj

Rodzimowierstwo słowiańskieEdytuj

JudaizmEdytuj

SynagogiEdytuj

Osobny artykuł: Synagogi we Wrocławiu.

Czynne:

Wybrane nieczynne bądź nieistniejące:

CmentarzeEdytuj

BuddyzmEdytuj

BonEdytuj

WadżrajanaEdytuj

ZenEdytuj

HinduizmEdytuj

IslamEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-11].
  2. Skan decyzji o Rejestracji Zrzeszenia Rodzimej Wiary
  3. Impudencja. Watra. „Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 1(16)/2016, s. 10. Witt Wilczyński. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072. 
  4. Do 1997 kościół św. Bartłomieja, znajdujący się w podziemiach kościoła św. Krzyża, był greckokatolicki.
  5. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-08-30].
  6. Kongres Świadków Jehowy we Wrocławiu. Tysiące wiernych na stadionie, mmwrocław.pl

Linki zewnętrzneEdytuj