Remetalkes I

król Tracji

Remetalkes I lub Roimetalkes I, właśc. Gajusz Juliusz Remetalkes I (gr.: Ροιμητάλκης, Roimetálkes) (zm. 12 n.e.) – sapejski król Tracji 31 p.n.e.11 p.n.e., król całej Tracji od 11 p.n.e. do śmierci.

Remetalkes I
ilustracja
król Tracji
Okres

od 31 p.n.e.
do 12 n.e.

Dane biograficzne
Dynastia

sapejska

Data śmierci

12 n.e.

Ojciec

Kotys II

Dzieci

Kotys VIII

Życiorys edytuj

Syn sapejskiego króla Tracji Kotysa II oraz nieznanej królowej.

Trakowie walczyli po stronie Marka Antoniusza przeciwko Oktawianowi pod wodzą dwóch królów: Sadalasa III i Remetalkesa I. W roku 31 p.n.e. po bitwie pod Akcjum ten drugi złożył akt poddaństwa Oktawianowi. Zwycięzca zostawił go u władzy. Sadalasa III natomiast prawdopodobnie pozbawił władzy, bowiem brat Kotys VII rządził od tego roku częścią Tracji jako sprzymierzeniec Rzymu.

W roku 13 p.n.e. doszło do wielkiego powstania trackiego plemienia Bessów pod wodzą Wologaisosa, kapłana sanktuarium Dionizosa na górze Haimos. Powstańcy wystąpili przeciwko rządom Rzymu w Tracji. Wygnali Remetalkesa I oraz usunęli z tronu astejskiego króla Tracji Reskuporisa II, syna Kotysa VII. Stali się także zagrożeniem dla Macedonii. Remetalkes I schronił się na Chersonezie Trackim. Rzymianin Pizon Pontifex przybył z Pamfilii z dużymi siłami wojska i walczył aż trzy lata, aby się uporać z rebeliantami.

W roku 11 p.n.e. zmarł jego rywal, Reskuporis II, który należał do dynastii astejsko-odryskiej. Nie pozostawił on po sobie żadnego spadkobiercy. Remetalkes I, dzięki cesarzowi rzymskiemu Augustowi, został przywrócony na tron. Pozbawiony rywala, został królem całej Tracji sprzymierzonej z cesarstwem rzymskim. Otrzymał obywatelstwo rzymskie i nazwisko Gajusz Juliusz. Za jego rządów panował w kraju spokój. Żona i królowa Pytodoris I urodziła mu syna Kotysa VIII, który został jego następcą.

W roku 12 n.e. zmarł Remetalkes I, a Tracja została podzielona na dwie części przez cesarza Augusta. Południową i lepszą część otrzymał syn Kotys VIII, a północną i gorszą młodszy brat Reskuporis III.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Sartre M., Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r. p.n.e. – 235 r. n.e.), tłum. S. Rościcki, Ossolineum, Wrocław 1997, s. 16 i in., ISBN 83-04-04386-6.