Representational state transfer

Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „Rest”. Zobacz też: Rest (raper).

Representational state transfer (zmiana stanu poprzez reprezentacje), REST – styl architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP dla systemów rozproszonych. REST wykorzystuje m.in. jednorodny interfejs, bezstanową komunikację, zasoby, reprezentacje, hipermedia, HATEOAS.

Zaproponowany został przez Roya T. Fieldinga w 2000 roku[1].

PrzypisyEdytuj