Res Historica – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt w 2013)[1]. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek[2], dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997[3].

Res Historica
Częstotliwość

półrocznik

Państwo

 Polska

Adres

Lublin

Wydawca

Instytut Historii UMCS w Lublinie

Tematyka

ogólnohistoryczna

Pierwszy numer

1997

Redaktor naczelny

Tadeusz Radzik
Henryk Gmiterek
Robert Litwiński
Dariusz Słapek

ISSN

2082-6060

2449-8467 (wersja elektroniczna)

Strona internetowa

Czasopismo zostało założone z inicjatywy Tadeusza Radzika, jako organ naukowy Instytutu Historii UMCS. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne[3]. Od tomu 21 czasopismo ma charakter półrocznika o problematyce ogólnohistorycznej[3]. Dotychczas funkcję przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma sprawowali: Tadeusz Radzik[4](1997-2004), Henryk Gmiterek[5] (2004-2010) oraz Robert Litwiński[6] (2011-2012). Od 2012 r. przewodniczącym jest Dariusz Słapek.

Przypisy

edytuj
  1. Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 [online] [zarchiwizowane z adresu 2013-09-03].
  2. Dariusz Słapek - profil na stronie UMCS. umcs.lublin.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-12)].
  3. a b c Strona internetowa czasopisma. [dostęp 2022-07-21].
  4. Henryk Gmiterek - profil na stronie UMCS
  5. Henryk Gmiterek - profil na stronie UMCS. umcs.lublin.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-04)].
  6. Robert Litwiński - profil na stronie UMCS. umcs.lublin.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-26)].