Restauracja (historia)

Restauracja – przywrócenie obalonej dynastii lub dawnego ustroju w państwie. Pierwsze tak nazwane zdarzenie to powrót dynastii Stuartów na tron Anglii w 1660 roku; określenie to jest używane także w odniesieniu do okresu panowania Karola II (1660-1685).

We Francji po upadku Napoleona dwukrotnie dochodziło do restauracji dynastii Burbonów – w 1814 po abdykacji Napoleona oraz w 1815 po klęsce pod Waterloo. Określenie "okres Restauracji" dotyczy panowania 2 ostatnich Burbonów na francuskim tronie:

Panowanie następcy obalonego Karola X, Ludwika Filipa (pochodzącego z bocznej linii Burbonów), króla Francuzów (1830-1848) określa się mianem "monarchii lipcowej".