Otwórz menu główne

W państwie krzyżackimEdytuj

 • 1241 – zakon krzyżacki zbudował strażnicę.
 • 1242 – strażnica została zniszczona przez Prusów.
 • 1249 – budowa nowej strażnicy.
 • 1250 – przy strażnicy wybudowano drewniany kościółek misyjny.
 • 1254 – w umowie zawartej pomiędzy zakonem krzyżackim a biskupem warmińskim Anzelmem Reszel przydzielony był do dominium biskupiego.
 • 1262 – w czasie II powstania pruskiego strażnica została opuszczona i zniszczona przez załogę.
 • 1275 – strażnica i kościół misyjny zostały odbudowane. Miejsce załogi krzyżackiej zajęła załoga biskupia.
 • 1337 – 12 lipca nadanie praw miejskich. Budowa pierwszych umocnień miejskich i erygowanie parafii. Miasto uzyskało lokację na prawie chełmińskim od kapituły warmińskiej i wójta biskupiego Henryka z Lutr. Na potrzeby miasta przeznaczono 110 włók, w tym 30 włók pastwisk i lasów przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz 10 włók dla sołtysa i 6 włók na uposażenie kościoła.
 • 1337-1340 – występuje proboszcz Jan.
 • 1347 – w Reszlu osiedli augustianie.
 
Zamek biskupów warmińskich wzniesiony w l. 1350-1401
 • 1350 – rozpoczęcie budowy zamku murowanego przez biskupa Jana z Miśni.
 • 1355 – kontynuacja budowy zamku przez biskupa Jana Stryprocka.
 • 1360-1380 – budowa kościoła parafialnego z cegły – hala.
 • 1367 – biskup Jan Stryprock darował miastu 30 łanów lasu przy wsi Kabiny nad jeziorkiem Otry.
 • 1370 – powiększenie obszaru miasta, które otoczone zostaje murami i fosami. Miasto posiada wodociąg.
 • 1373 – zakończenie budowy zamku. Na pierwszym piętrze w narożu południowo-wschodnim znalazła się kaplica, w skrzydle południowym refektarz i sypialnia biskupia. Zamek posiadał ogrzewanie ciepłym powietrzem, podobnie jak zamek w Malborku.
 • ok. 1380 – urodził się Franciszek Kuhschmalz, biskup warmiński.
 • 1389 – biskup Henryk Sorbom przekazał miastu 20 łanów lasu między wsiami Kabiny i Samławki oraz teren koło wsi Robawy.
 • 1428 – pożar miasta – płonie kościół farny i domy.
 • 1440 – 5 maja Reszel przystąpił do Związku Pruskiego.

W Koronie Królestwa PolskiegoEdytuj

 
Spichlerz szachulcowy z XVIII w.

Po I rozbiorze PolskiEdytuj

 • 1772 – 13 września Warmia została włączona do królestwa pruskiego. Posiadłości biskupów warmińskich zostały skonfiskowane. W Reszlu na miejsce biskupiego burgrabiego wstąpił urzędnik pruski. Miasto liczyło 3020 mieszkańców.
 • 1774 – Reszel otrzymał garnizon – batalion pułku z Ballmann.
 • 1780 – w zamku został urządzony zakład karny. Zawieszone zostało Kolegium Jezuitów.
 • 1785 - w Reszlu zmarł Krzysztof Perwanger.
 • 1806 – 27 maja wielki pożar miasta. W ciągu dwóch dni spłonęło całe miasto z wyjątkiem zamku i kilku domów, które znajdowały się w południowej części miasta – między zamkiem a kościołem farnym. Odbudowa miasta trwała przez kilkanaście lat. Jako materiał budowlany posłużyły cegły z bram miejskich.
 • 1807 – 21 czerwca Więźniowie podpalają zamek. Zakład karny przeniesiony zostaje do Barczewa.
 • 1808 – 22 czerwca wyrok sądu w sprawie Barbary Zdunk – domniemanej podpalaczki Reszla z 1806 roku, nakazywał spalenie jej na stosie. Była to kara dla podpalaczy powszechnie stosowana na terenie Prus w XVIII w.
 • 1811 – 21 sierpnia ostatnia w Europie egzekucja przez spalenie na stosie. Nie pomogły apelacje w sprawie Barbary Zdunk. Egzekucja odbyła się przy drodze z Reszla do Korsz (po lewej stronie za obecnymi granicami miasta – niewielkie wzniesienie z krzyżem). Egzekucję wykonał kat z Lidzbarka – przed podpaleniem stosu skazaną na polecenie króla pruskiego uduszono.
 • 1816 – wybudowano nowy ratusz.
 • 1818 - utworzenie powiatu reszelskiego.
 • 1822 – Fryderyk Wilhelm III przekazał gminie ewangelickiej zamek z przyległym terenem. Południowe skrzydło zamku zostało przebudowane na kościół ewangelicki.
 • 1830 – 9 marca urodził się Juliusz Dinder, później arcybiskup gnieźnieński i poznański.
 • 1849 – epidemia cholery, zmarło 451 osób.
 • 1852 – miasto liczyło 3105 mieszkańców.
 • 1866 – kolejna epidemia cholery.
 • 1898 – zbudowany został nowy wodociąg.
 • 1903 – budowa basenu pływackiego.
 • 1907 – oświetlenie ulic latarniami gazowymi.
 • 1908 – uruchomienie linii kolejowej KętrzynReszelSątopy-Samulewo.
 • 1910 – w firmie Friedrich Fest wyprodukowano samolot. Miasto liczy 4457 mieszkańców.
 • 1914 – w zakładzie dla głuchoniemych Hindenburg (późniejszy ostatni kanclerz Rzeszy) i Ludendorff urządzili w dniach 7-11 września sztab generalny skąd kierowali bitwą mazurską z Rosją
 • 1924 – uruchomiona został lokalna sieć elektryczna.
 • 1926 – 6 czerwca bractwo kurkowe obchodziło 500-lecie swojego istnienia.
 • 1935 – miasto liczyło 5276 mieszkańców.
 • 1936 – likwidacja zakładu dla głuchoniemych.

Ponownie w granicach PolskiEdytuj

 
Współczesna panorama miasta z wieży zamkowej

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Danuta Bogdan, Sejmik Warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, 1994, ISSN 0585-3893