Rewident taboru kolejowego

Rewident taboru kolejowego – pracownik kolei wykonujący prace związane z badaniem (oględzinami) stanu technicznego oraz drobną naprawą taboru kolejowego w szczególności wagonów pasażerskich, towarowych lub specjalnego przeznaczenia znajdujących się w składach pociągów rozpoczynających lub kończących bieg w obrębie posterunku rewizji technicznej, wagonowni, lokomotywowni. To właśnie rewident taboru decyduje o tym czy dany wagon może zostać wyprawiony w drogę, jeżeli pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego, zostaje on bezzwłocznie wyłączony z pociągu przez rewidenta taboru.

Rewident taboru kolejowego PKP Intercity z młotkiem rewidenckim (2020)

Podstawowe obowiązki rewidenta taboru:

 • badanie (oględziny techniczne) wagonów będących w składach pociągów przybyłych z drogi.
 • badanie (oględziny techniczne) wagonów będących w składach pociągów wyprawianych w drogę.
 • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi do np.: zestawów kołowych, zderzaków, manometrem.
 • odbiór wagonów pod względem technicznym z bocznic po załadunku lub rozładunku.
 • wykonywanie prób hamulca szczegółowej lub uproszczonej.
 • wybór wagonów pasażerskich oraz towarowych, pod przewozy międzynarodowe lub specjalne. Mw-601.
 • wyłączanie wagonów do naprawy bieżącej i włączanie wagonów po naprawie bieżącej.
 • kierowanie wagonów z przekroczonym terminem naprawy okresowej do odpowiednich warsztatów naprawczych.
 • dokonywanie wyboru wagonów pod przesyłki specjalnie dysponowane, w tym szczególnie pojazdów i sprzętu wojskowego.
 • usuwanie drobnych usterek bez wyłączania wagonu z ruchu.
 • nadzorowanie pracy pracowników wykonujących naprawy wagonów bez wyłączenia ich ze składu pociągu.
 • zlecanie i odbiór wagonów towarowych do i po naprawach bez wyłączenia ich ze składu.
 • określenie prędkości dla wagonu uszkodzonego.
 • Prowadzenie dokumentacji w książce rewizji technicznej pociągów Mw-561 oraz w książce wagonów uszkodzonych Mw-562, Zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych Mw-579, Zawiadomienie o naprawieniu wagonów nadających się do ponownego włączenia do przewozów Mw-581.
 • wystawiać odpowiednie druki/nalepki na wagony- Wzór K (Mw-539), Wzór M (Mw-542), Wzór I (Świadectwo zdolności do biegu), oraz wzór R1 (Hamulec niezdatny do użytku), Mw-582 (do naprawy okresowej), Mw585 (wagon niezdatny do ruchu), Mw-589 (do poprawy ładunku lub przeładunku)
 • Wystawienie- Karty próby hamulca.
 • Wystawienie dyspozycji dla wagonu na przewóz do i z naprawy Mw-621.

Zawód rewidenta taboru wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W pracy na tym stanowisku liczy się spostrzegawczość i umiejętność działania pod presją czasu. Przydaje się również wiedza i doświadczenie w pracy na kolei. Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydaci muszą przejść specjalne testy oraz badania, których celem jest sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu rewidenta. Szkolenie trwa około 2 lata i kończy się egzaminem, dzięki którym osoba otrzymuje uprawnienia rewidenta taboru kolejowego i może pracować na tym stanowisku.

Często kurs rewidenta taboru i pracę na tym stanowisku wybierają osoby, które zdobyły już doświadczenie na kolei, bądź skończyły szkołę o profilu kolejowym.

Bibliografia

edytuj