Otwórz menu główne

Czarny Lasleśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Milanów, w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim[3]. Leży na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, w leśnictwie Czarny Las[1], na północ od zabudowań wsi Kostry, po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 813. Teren rezerwatu podlega też ochronie w ramach programu Natura 2000 – w 2008 roku powołano tu obszar siedliskowy „Czarny Las” PLH060002 o powierzchni 19,85 ha[4].

  • powierzchnia (dane z nadleśnictwa) – 15,96 ha[1]
  • rok utworzenia – 1981
  • dokument powołujący – Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP nr 26, poz. 231).
  • cel ochrony (według aktu powołującego) – zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin w runie[3].
Czarny Las
rezerwat leśny
Typ fitocenotyczny[1]
Podtyp zbiorowisk leśnych[1]
Państwo  Polska
Województwo  lubelskie
Położenie gmina Milanów
Mezoregion Równina Parczewska[2]
Data utworzenia 1981
Akt prawny M.P. z 1981 r. nr 26, poz. 231, § 2
Powierzchnia 15,96 ha
Położenie na mapie gminy Milanów
Mapa lokalizacyjna gminy Milanów
Czarny Las
Czarny Las
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Czarny Las
Czarny Las
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Czarny Las
Czarny Las
Położenie na mapie powiatu parczewskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu parczewskiego
Czarny Las
Czarny Las
Ziemia51°43′01″N 22°55′18″E/51,716944 22,921667

Zachowały się tu szczególnie cenne stanowiska starych, naturalnych lasów mieszanych i liściastych. Można tu spotkać unikatowe okazy 160-letnich dębów, 130-letnich grabów i lip. W załączniku I dyrektywy siedliskowej wymieniono następujące typy siedlisk znajdujące się na tym terenie: grąd środkowoeuropejski i grąd subkontynentalny.

Teren odznacza się również bardzo bogatą i rzadką w regionie roślinnością runa leśnego. Swoje stanowiska mają tu takie chronione gatunki jak: wawrzynek wilczełyko, groszek wschodniokarpacki, listera jajowata, gnieźnik leśny, podkolan zielonawy[1].

Dużym zagrożeniem dla Czarnego Lasu jest nadmierna dewastacja stanowisk roślinnych, zanieczyszczenia w postaci odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz bliskie sąsiedztwo dróg.

W rezerwacie powstał rowerowy szlak widokowy. Ponadto utworzono tu ścieżkę przyrodniczą „Czarny Las”, wyposażoną w drewnianą kładkę o długości 600 m oraz wieżę widokową[5].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Program Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. [dostęp 2019-06-01].
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 291. ISBN 83-01-12479-2.
  3. a b Rezerwat przyrody Czarny Las. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-06-01].
  4. Natura 2000 – Standardowy Formularz Danych. Czarny Las PLH060002. [dostęp 2019-06-01].
  5. Ścieżka Czarny Las. Nadleśnictwo Radzyń Podlaski – Lasy Państwowe. [dostęp 2019-06-01].