Rezerwat przyrody Grabicz

Rezerwat przyrody Grabiczwodny rezerwat przyrody położony na południowo-wschodnim skraju miasta Kobyłki (powiat wołomiński, województwo mazowieckie)[1][2]. Leży w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu[3].

Grabicz
rezerwat wodny
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Położenie Kobyłka
Mezoregion Równina Wołomińska
Data utworzenia 1978
Akt prawny M.P. z 1978 r. nr 4, poz. 20
Powierzchnia 29,34 ha
Położenie na mapie Kobyłki
Mapa lokalizacyjna Kobyłki
Grabicz
Grabicz
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Grabicz
Grabicz
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Grabicz
Grabicz
Położenie na mapie powiatu wołomińskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu wołomińskiego
Grabicz
Grabicz
Ziemia52°19′30″N 21°14′00″E/52,325000 21,233333

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. nr 4, poz. 20), na powierzchni 29,34 ha, w celu zachowania jeziora stanowiącego ostoję wielu gatunków ptaków[4]. Obejmuje obszar śródleśnego jeziora oraz otaczających je bagien i lasów. Rezerwat jest administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Drewnica i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Walory przyrodniczeEdytuj

Położone na terenie rezerwatu jezioro i otaczające je tereny są ostoją wielu gatunków ptaków[potrzebny przypis]:

oraz ssaków, takich jak:

Krajobraz rezerwatu i jego szata roślinna są bardzo urozmaicone. Środkową część zajmuje płytki zbiornik wodny pochodzenia torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha, z kępami i wysepkami porośniętymi roślinnością bagienną. W wodzie i na brzegu występują[potrzebny przypis]:

Pozostały teren w większości porośnięty jest lasem na siedlisku boru wilgotnego i świeżego z przewagą sosny, brzozy i osiki. W północnej części rezerwatu, w otoczeniu śródleśnych łąk, znajduje się mały zbiornik wodny. Krajobraz urozmaicają nadbrzeżne mszary turzycowe, kontrastujące jasnozielonym kolorem z brunatną wodą jeziora.

ZagrożeniaEdytuj

Ze względu na urozmaicony krajobraz i mnogość gniazdujących ptaków, rezerwat jest szczególnie chroniony od wszelkich zagrożeń, które stwarza bezpośrednie nieomal sąsiedztwo intensywnie urbanizujących się terenów. Płytkie zbiorniki wodne są niezwykle łatwe do osuszenia przez nierozważnie i zbyt blisko prowadzone prace ziemne. Obniżenie poziomu wód, a zatem likwidacja zbiornika, zniszczyłoby całą przyrodę rezerwatu i jego okolic[potrzebny przypis].

TurystykaEdytuj

Z uwagi na konieczność zapewnienia spokoju ptakom żerującym, odpoczywającym na przelotach i odbywającym lęgi, rezerwat został zamknięty dla ruchu turystycznego, z wyjątkiem drogi biegnącej wzdłuż zachodniej i południowej jego granicy. Na północ od rezerwatu przebiega   czerwony rowerowy „Szlak Bitew Warszawskich”, jego trasa biegnie obok pomnika przyrodygłazu narzutowego o nazwie „Głaz Edmunda[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Rejestr rezerwatów przyrody województwa mazowieckiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 2019-01-07. [dostęp 2019-06-05].
  2. Rezerwat przyrody Grabicz. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-06-05].
  3. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
  4. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1978 r. nr 4, poz. 20)
  5. Szlak Bitew Warszawskich. W: Szlaki turystyczne Mazowsza [on-line]. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. [dostęp 2019-06-05].