Rezerwat przyrody Jezioro Laska

Rezerwat przyrody Jezioro Laskafaunistyczny rezerwat przyrody położony na terenie gmin Brusy (powiat chojnicki) i Lipnica (powiat bytowski) w województwie pomorskim, obejmujący swym zasięgiem całe jezioro Laska i jego brzegi.

Jezioro Laska
Ilustracja
Fragment jeziora Laska
rezerwat faunistyczny
Typ faunistyczny
Podtyp ptaków
Państwo  Polska
Województwo  pomorskie
Mezoregion Równina Charzykowska
Data utworzenia 1 września 1977
Akt prawny M.P. z 1977 r. nr 19, poz. 107
Powierzchnia 65,39 ha
Położenie na mapie gminy Brusy
Mapa lokalizacyjna gminy Brusy
Jezioro Laska
Jezioro Laska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Jezioro Laska
Jezioro Laska
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
Jezioro Laska
Jezioro Laska
Położenie na mapie powiatu chojnickiego
Mapa lokalizacyjna powiatu chojnickiego
Jezioro Laska
Jezioro Laska
Ziemia53°55′53″N 17°30′36″E/53,931389 17,510000

Obszar chroniony utworzony został 1 września 1977 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody[1]. Na podstawie zarządzeń z 2014 i 2015 roku określono w nim zadania ochronne i sprecyzowano jego typ[2].

PołożenieEdytuj

Według zarządzenia z 2015 rezerwat obejmuje 65,39 ha powierzchni[2] (akt powołujący podawał 70,40 ha[1][3]) na terenie obszarów ewidencyjnych Widno (dz. ew. nr 397) i Mielno (część dz. nr 7)[2]. W bezpośrednim sąsiedztwie leży osada Laska. Przez jezioro prowadzi zaś szlak kajakowy na rzece Zbrzycy[4]. Obszar chroniony położony jest w całości w obrębie obszarów Natura 2000 Sandr Brdy PLH220026 i Wielki Sandr Brdy PLB220001 oraz w większej części na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i w niewielkiej w Obszarze Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich[5]. W pobliżu przebiega ścieżka przyrodnicza „Laska”[6].

CharakterystykaEdytuj

Celem ochrony rezerwatu jest „zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami i biocenozami w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych”[7]. Chronione jest jezioro, osiągające do 3,6 m głębokości, a także jego brzegi i przesmyk łączący z sąsiednim Jeziorem Księżym. Szeroka strefa szuwarowa i zanurzona roślinność wodna tworzą warunki do gniazdowania różnych gatunków ptaków wodnych i błotnych takich, jak: łabędź krzykliwy (Cygnus cygus), łabędź niemy (Cygnus olor), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), łyska (Fulica atra), mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), czapla siwa (Ardea cinerea), a także kilka gatunków kaczek (m.in. krzyżówka i gągoł). Występują tu także bielik, kormoran, błotniak stawowy i rybołów[5][6].

PrzypisyEdytuj

  1. a b M.P. z 1977 r. nr 19, poz. 107
  2. a b c Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”. gdansk.uw.gov.pl, 9 listopada 2015. [dostęp 2018-12-18].
  3. Lista rezerwatów przyrody województwa pomorskiego. gdansk.rdos.gov.pl. [dostęp 2018-12-18].
  4. Jezioro Laska. pomorskie.travel. [dostęp 2018-12-18].
  5. a b Rezerwat przyrody „Jezioro Laska”. gdansk.rdos.gov.pl. [dostęp 2018-12-18].
  6. a b Jezioro Laska. zaborskipark.pl. [dostęp 2018-12-18].
  7. Centralny rejestr form ochrony przyrody. crfop.gdos.gov.pl. [dostęp 2018-12-18].