Rezerwat przyrody Rogoźnica

Rezerwat przyrody „Rogoźnica”[a] (lokalna nazwa „Borki”[1]) – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Mrozy[2][3], w leśnictwie Jeziorek (Nadleśnictwo Mińsk)[1], na wschód od wsi Borki[2]. Ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 161, poz. 1099) na powierzchni 77,89 ha.

Rogoźnica
rezerwat leśny
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Data utworzenia 1998-12-21
Akt prawny Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1099
Powierzchnia 77,89 ha
Ochrona częściowa
Położenie na mapie gminy Mrozy
Mapa lokalizacyjna gminy Mrozy
Rogoźnica
Rogoźnica
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rogoźnica
Rogoźnica
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Rogoźnica
Rogoźnica
Położenie na mapie powiatu mińskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu mińskiego
Rogoźnica
Rogoźnica
Ziemia52°06′16″N 21°56′12″E/52,104444 21,936667

Leży na wschodnim krańcu Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Według Zarządzenia celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu olsów położonych w dolinie rzeki Kostrzyń oraz bagna porośniętego roślinnością torfowiskową, w tym rzadką i chronioną.

Rezerwat nie jest udostępniony dla ruchu turystycznego[4].

Klasyfikacja rezerwatuEdytuj

Jest to rezerwat leśny (L) częściowy. Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat fitocenotyczny (PFi), podtypu zbiorowisk leśnych (zl), natomiast według głównego typu ekosystemu należy do rezerwatów różnych ekosystemów (EE), podtypu lasów i torfowisk (lt)[4].

Walory przyrodniczeEdytuj

Jest to obszar lasu obejmujący dość skrajne żyznościowo zbiorowiska roślinne od Bśw (bór świeży) do Ol (ols), Lśw (las świeży) i LMśw (las mieszany świeży). Jest to w szczególności kompleks olsów położonych w dolinie rzeki Kostrzyń oraz śródleśnego bagna stanowiącego naturalny rezerwat wodny. Występuje tu rzadkie na Nizinie Południowopodlaskiej kontynentalne torfowisko wysokie Ledo-Sphagnetum magellanici[4].

Odnotowano tu co najmniej 71 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, m.in. takie gatunki jak: bocian czarny, trzmielojad, żuraw, siniak, puszczyk zwyczajny, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięciołek, samotnik, strumieniówka, lerka, muchołówka mała, gil czy dziwonia[4]. Ze ssaków występują ty m.in. bobry[4].

UwagiEdytuj

  1. W akcie powołującym oraz w bazie CRFOP nazwa tego rezerwatu to Rogożnica, jednak we wszelkich publikacjach czy na stronach internetowych używana jest nazwa Rogoźnica.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Rezerwaty przyrody. Nadleśnictwo Mińsk – Lasy Państwowe. [dostęp 2019-03-16].
  2. a b Rogoźnica. Gmina Mrozy. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-08-27)].
  3. Henryk Kot: Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy. Siedlce: Gmina Mrozy, 2011.
  4. a b c d e Tomasz Figarski, Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016–2025, tom II: Program ochrony przyrody, 2016 [zarchiwizowane z adresu 2018-05-12].