Otwórz menu główne

Rosiczki Mirosławskietorfowiskowy rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Mirosławiec[1][2], 4 km na północny wschód od Mirosławca, 0,12–0,2 km od północnego skraju drogi krajowej nr 10 (Mirosławiec-Wałcz). Leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz obszaru siedliskowego sieci Natura 2000Mirosławiec” PLH320045[3][4].

Rosiczki Mirosławskie
rezerwat torfowiskowy
Typ florystyczny[1][2]
Podtyp roślin zielnych i krzewinek[1][2]
Państwo  Polska
Województwo  zachodniopomorskie
Położenie gmina Mirosławiec
Mezoregion Pojezierze Wałeckie
Data utworzenia 8 grudnia 1989
Akt prawny M.P. z 1989 r. nr 44, poz. 357, §8
Powierzchnia 20,82 ha
Ochrona czynna
Położenie na mapie gminy Mirosławiec
Mapa lokalizacyjna gminy Mirosławiec
Rosiczki Mirosławskie
Rosiczki Mirosławskie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rosiczki Mirosławskie
Rosiczki Mirosławskie
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa zachodniopomorskiego
Rosiczki Mirosławskie
Rosiczki Mirosławskie
Położenie na mapie powiatu wałeckiego
Mapa lokalizacyjna powiatu wałeckiego
Rosiczki Mirosławskie
Rosiczki Mirosławskie
Ziemia53°21′12″N 16°08′48″E/53,353333 16,146667

Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989[5]. Zajmuje powierzchnię 20,82 ha[1][2] (akt powołujący podawał 20,83 ha[5]).

Celem ochrony jest zachowanie torfowiska pojeziornego o charakterze naturalnych trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków rosiczek, jak też innych gatunków roślin, w szczególności: modrzewnicy pospolitej (Andromeda polifolia), turzycy ciborowatej (Carex bohemica), rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), rosiczki pośredniej (Drosera intermedia), turzycy bagiennej (Carex limosa), bagna zwyczajnego (Ledum palustre), przygiełki białej (Rhynchospora alba), pływacza drobnego (Utricularia minor), zwierząt, w szczególności: bielika (Haliaeetus albicilla), żurawia (Grus grus), dzięcioła zielonego (Picus viridis), lerki (Lullula arborea) oraz grzybów, w szczególności hełmówki błotnej[3]. Chronione są naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion oraz siedliska o znaczeniu priorytetowym: torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris)[3].

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec (leśnictwo Nieradź)[6]. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie[1][2]. Na mocy planu ochrony ustanowionego w 2008 roku, obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną[2][3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rosiczki Mirosławskie”. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5139 [on-line]. 2017-12-08. [dostęp 2019-06-19].
  2. a b c d e f Rezerwat przyrody Rosiczki Mirosławskie. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-06-19].
  3. a b c d Rozporządzenie Nr 24/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rosiczki Mirosławskie”. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1243 [on-line]. 2008-06-13. [dostęp 2019-06-19].
  4. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
  5. a b Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1989 r. nr 44, poz. 357, §8)
  6. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwo Mirosławiec stan na 1 stycznia 2016 roku. Program Ochrony Przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, 2015. [dostęp 2019-06-19].