Torfowisko Potoczek

Torfowisko Potoczektorfowiskowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice[1], na obszarze Wysoczyzny Polanowskiej[a]. Ze względu na główny przedmiot ochrony jest rezerwatem biocenotycznym i fizjocenotycznym, podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych; ze względu na typ ekosystemu – różnych ekosystemów, podtyp lasów i torfowisk. Zajmuje powierzchnię 15,24 ha, wraz z otuliną – 124,90 ha[1].

Torfowisko Potoczek
rezerwat torfowiskowy
Typ

biocenotyczny i fizjocenotyczny

Podtyp

biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Państwo

 Polska

Województwo

 pomorskie

Położenie

gmina Kępice

Mezoregion

Wysoczyzna Polanowska

Data utworzenia

15 kwietnia 1982

Akt prawny

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody

Powierzchnia

15,24 ha

Powierzchnia otuliny

109,66 ha

Położenie na mapie gminy Kępice
Mapa konturowa gminy Kępice, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Torfowisko Potoczek”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Torfowisko Potoczek”
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa konturowa województwa pomorskiego, blisko lewej krawiędzi znajduje się punkt z opisem „Torfowisko Potoczek”
Położenie na mapie powiatu słupskiego
Mapa konturowa powiatu słupskiego, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „Torfowisko Potoczek”
Ziemia54°09′50″N 16°57′09″E/54,163889 16,952500

Rezerwat powstał 15 kwietnia 1982, powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982[2]. Zarządzenie utraciło moc w momencie wejścia w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rezerwaty utworzone przed 16 kwietnia 2004 stały rezerwatami przyrody w myśl artykułu 153 tejże ustawy. 4 listopada 2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał zarządzanie w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”, zgodnie z którym celem ochrony są torfowisko wysokie, bór i las bagienny oraz charakterystyczny dla tych ekosystemów zespół organizmów, jak również inne cenne gatunki roślin i zwierząt. W strukturze użytków dominują tereny leśne – 9,42 ha, w tym związane z gospodarką leśną, tj. rowy – 0,32 ha. Pozostały obszar – 5,82 ha, zajmują obszary bagienne klasyfikowane jako nieużytki[1].

Zgodnie z ewidencją gruntów rezerwat znajduje się w obrębie Biesowice. Stanowi własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, na obszarze Nadleśnictwa Warcino, w obrębie leśnym Obłęże, w leśnictwie Potoczek[1]. Jest jedynym rezerwatem przyrody w nadleśnictwie[3]. Nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku[1].

Wśród flory stwierdzono obecność gatunków objętych ochroną ścisłą[4]: rosiczkę okrągłolistną, nasięźrzała pospolitego[3], bagnicę torfową[5] i listerę sercowatą – gatunek bardzo rzadki na Pomorzu[3][5], oraz gatunki objęte ochroną częściową[4]: bagno zwyczajne i modrzewnicę zwyczajną[5]. Oprócz tego odnotowano rdestnicę alpejską[3] i wełniankę pochwowatą[5]. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna; mniejszy udział mają brzoza brodawkowata, świerk pospolity, olsza czarna. W podszycie pojawiają się buk pospolity i jałowiec pospolity[6].

Teren rezerwatu leży w granicach obszaru siedliskowego sieci Natura 2000Dolina Wieprzy i Studnicy” PLH220038[7].

UwagiEdytuj

  1. Weryfikacji położenia fizycznogeograficznego dokonano przy pomocy usługi WMS Regiony fizyczno-geograficzne Polski na podstawie opracowania Jerzego Kondrackiego z 2002 r. „Geografia regionalna Polski” Centralnego Banku Danych Geologicznych i danych geoprzestrzennych dotyczących form ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2016 r. poz. 3597)
  2. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. (M.P. z 1982 r. nr 10, poz. 74)
  3. a b c d Kamil Szydłowski: Rezerwat przyrody „Torfowisko Potoczek” (pol.). Nadleśnictwo Warcino. [dostęp 2017-08-04].
  4. a b Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)
  5. a b c d Nadleśnictwo Warcino – formy ochrony przyrody (pol.). Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. [dostęp 2017-08-04].
  6. Bank Danych o Lasach – opis taksacyjny drzewostanu (pol.). Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. [dostęp 2017-08-04].
  7. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu