Otwórz menu główne

Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie

Rezerwat przyrody Wyspy Świderskiefaunistyczny[1] rezerwat przyrody utworzony w 1998 r., położony w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenach miast Karczew, Otwock i Józefów w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 572,28 ha. Obejmuje liczne wyspy, mielizny i piaszczyste łachy przy ujściu rzeki Świder oraz wody płynące Wisły.

Wyspy Świderskie
Ilustracja
Ujście Świdra do Wisły
rezerwat faunistyczny
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Mezoregion Dolina Środkowej Wisły
Data utworzenia 23 grudnia 1998
Akt prawny Dz.U. z 1998 r. nr 166, poz. 1224, § 2
Powierzchnia 572,28 ha
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Wyspy Świderskie
Wyspy Świderskie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wyspy Świderskie
Wyspy Świderskie
Ziemia52°05′53″N 21°12′42″E/52,098056 21,211667
Rezerwat w gminie Konstancin-Jeziorna

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona ekosystemów wodnych w korycie środkowej Wisły, o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Na terenie rezerwatu stwierdzono 163 gatunki roślin i 175 gatunków kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków.

Rezerwat należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.

Plan ochronyEdytuj

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie został ustanowiony Rozporządzeniem nr 61 wojewody mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. Ustala on obszar ochrony częściowej na całym terenie rezerwatu, polegającej na czynnej ochronie ekosystemów i składników przyrody dla ich utrzymania w stanie zbliżonym do naturalnego. Określa m.in. rodzaje działań ochronnych, sposoby minimalizacji i eliminacji zagrożeń, warunki udostępniania rezerwatu dla potrzeb naukowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz zapisy, które muszą zostać uwzględnione przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wśród zadań ochronnych plan wymienia:

 • wycinkę młodych drzew i krzewów wkraczających na otwarte przestrzenie
 • zarybianie
 • wieszanie skrzynek lęgowych
 • rekultywację miejsca po składowanym piasku w Karczewie
 • likwidację kolektora nieoczyszczonych ścieków w Józefowie
 • systematyczne sprzątanie śmieci
 • przekopanie rowów na drogach wjazdowych do rezerwatu niedopuszczonych do ruchu

Jedynym obszarem, co do którego nie przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji człowieka, są piaszczyste ławice i wyspy.

Wśród zagrożeń zewnętrznych dla rezerwatu wymieniono: zanieczyszczenie wód Wisły oraz plany budowy zbiornika Bojary na Świdrze (zalecono rezygnację z jego realizacji, przynajmniej w części tarasu zalewowego Wisły, czyli poniżej mostu drogowego na Świdrze na drodze wojewódzkiej 801 Warszawa–Puławy).

ZakazyEdytuj

Na podstawie rozporządzeń powołujących rezerwat oraz plan ochrony dla niego, można wyróżnić następujące zakazy:

 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj
  • wyjątek: prowadzenie zrównoważonej gospodarki rybackiej oraz wędkowanie (tylko uprawnieni członkowie Polski Związek Wędkarski)
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin
  • wyjątek: wycinka młodych drzew i krzewów wkraczających na otwarte przestrzenie, prowadzona zgodnie z planem ochrony
  • wyjątek: wycinanie wikliny w terminach uzgodnionych z wojewodą
 • zmiany stosunków wodnych
 • palenia ognisk
 • zakłócania ciszy
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza
 • wstępu na tereny rezerwatów przyrody, w tym zakaz poruszania się pojazdami poza drogami dopuszczonymi do ruchu
  • wyjątek: żegluga i spław, ale tylko po oznakowanym szlaku i bez możliwości przybijania do wysp, kęp i łach
  • wyjątek: prowadzenie badań naukowych za zgodą wojewody
 • zakaz poboru piasku (z wyłączeniem „prac utrzymaniowych” prowadzonych przez administratora wód)

Ponadto zakazy te nie dotyczą prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania zadań z zakresu obronności państwa.

PrzypisyEdytuj

 1. Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-10].

BibliografiaEdytuj