Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 108

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 108 – została jednomyślnie uchwalona 8 września 1955 roku. Przyjęto ją, po kolejnym sprawozdaniu Szefa Sztabu UNTSO. Rada Bezpieczeństwa wezwała obie strony konfliktu arabsko-żydowskiego do bezwarunkowego zawieszenia broni. Rezolucja zawierała również postulat skutecznego oddzielenia wrogich oddziałów za pomocą sił i środków misji UNTSO. Żądano też od obu stron konfliktu zapewnienia prawa do przemieszczania się obserwatorów ONZ w terenie.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1970
Data uchwalenia

8 września 1955

Dotyczy

 Izrael,  Egipt,  Syria

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

BibliografiaEdytuj