Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1697

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1697 została uchwalona 31 lipca 2006 podczas 5501. posiedzenia Rady.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1697
Data uchwalenia 31 lipca 2006
Dotyczy  Liban
Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rada przedłuża mandat Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL) do 31 sierpnia 2006 i jednocześnie apeluje do wszystkich stron o respektowanie immunitetów oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi UNIFIL i innych agend ONZ na terenie Libanu.