Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 175

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 175 została przyjęta jednomyślnie 12 września 1962 r.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 175
Data uchwalenia

12 września 1962

Dotyczy

 Trynidad i Tobago

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Po przeanalizowaniu wniosku Trynidadu i Tobago o członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rada zaleciła Zgromadzeniu Ogólnemu przyjęcie tego państwa do swojego grona.

ŹródłoEdytuj