Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 335

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 335 została przyjęta 22 czerwca 1973 r.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 335
Data uchwalenia

22 czerwca 1973

Dotyczy

 RFN,  NRD

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Po przeanalizowaniu wniosków RFN i NRD o członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rada zaleciła Zgromadzeniu Ogólnemu przyjęcie tych państw do swojego grona.

Źródło edytuj