Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 489

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 489 została przyjęta jednomyślnie 8 lipca 1981 r.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 489
Data uchwalenia

8 lipca 1981

Dotyczy

 Vanuatu

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Po przeanalizowaniu wniosku Vanuatu o członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rada zaleciła Zgromadzeniu Ogólnemu przyjęcie tego państwa do swojego grona.

ŹródłoEdytuj